I kör: Nu får det vara nog!

När vi växer upp dunkas det in i huvudet på oss: ”Du är lika mycket värd”. Det spelar ingen roll vad du har för hundfärg, om du inte kan gå, om du inte kan prata, om du är psykiskt sjuk. Du är lika mycket värd! Så växer det lilla barnet upp och får ganska snart…

Tillåtelse att ta hand om mig själv

Jag får ångest för att jag inte tar hand om mig själv. Jag får ångest för att jag tar hand om mig själv och jag får ångest för att jag är likgiltig inför mig själv. Så är det att vara Johanna. Jag går på gymmet för jag mår bra av det. Men jag går också…