Stigma (grekiska στίγμα stígma; (bränn)märke, fläck)

Att få en stämpel på sig som man själv inte satt dit. Jag såg själv framför mig hur patienter inne på de slutna psykiatriska avdelningarna hade tvångströjor på sig, var okontaktbara och var som grå blöta fläckar. Det var först när jag själv blev intagen på en sluten depressionsavdelning som jag förstod att min bild…

Ge mig ett samhälle utan etiketter

Plötsligt slår det mig. Motsättningarna. Motsättningarna i samhället med att ha en psykiatrisk diagnos på papper. Verklighet (som den borde vara) ett: Jag får en diagnos på papper och kan äntligen få rätt vård. Jag ska kunna få hjälp från Arbetsförmedlingen med anpassningar och eventuell arbetsträning. Jag ska kunna få hjälp från Försäkringskassan för nu…