Vi är inte i minoritet

De var okända för mig och jag var nervös. På andra sidan datorn dök de upp. Någon från Umeå, någon från Malmö, någon från grannkommunen och någon från södra delen av länet. Olika bakgrund, olika livsöden. Men med samma behov, att få berätta om hur man mår. Jag har varit samtalsledare för en samtalsgrupp via…