Varför tryter stödet när man blir vuxen?

Frustrationen är stor. Jag har delat med mig av mina tankar, min oro och ångest, som jag just nu har för mycket av i mitt liv, till mina föräldrar. Jag hoppas på tröst, förståelse och intresse kring det jag berättar om. Samtalet blir en dialog, det är jag som berättar, det är jag som får…