Den ångestfyllda journalisten

Jag sover dåligt i flera nätter. Spelar upp scener i mitt huvud. Ibland vet jag vad jag är rädd för. Ibland är det rädslan och ångesten i sig som blir problemet. Idag vet jag att jag har två diagnoser. Bipolär och GAD, generaliserat ångestsyndrom. Jag vet varför handsvetten blir så kraftig, varför min stolta ställning…

Vi är inte i minoritet

De var okända för mig och jag var nervös. På andra sidan datorn dök de upp. Någon från Umeå, någon från Malmö, någon från grannkommunen och någon från södra delen av länet. Olika bakgrund, olika livsöden. Men med samma behov, att få berätta om hur man mår. Jag har varit samtalsledare för en samtalsgrupp via…