En utsträckt hand kanske räcker

Jag befinner mig på andra sidan. Den där sidan där man känner sig så maktlös. Det gör ont och jag finner mig plötsligt så hjälplös. Hur gör man? Hur gör man när någon mår psykiskt dåligt? Jag kastar min egen ångest åt sidan och försöker finnas där. Jag vill lägga ner hela min själ i…

Fråga, lyssna, lyssna, fråga, lyssna, fråga

Jag ber dig inte om att du ska förstå. Jag vill bara att du försöker förstå. Det finns aldrig några garantier för att en annan människa ska förstå det du själv går igenom om den andra människan inte själv har upplevt det. Jag vet inte hur det är att vara fysiskt rörelsehindrad för jag har…