Det här sjukliga destruktiva myndighetsförhållandet

Jag behöver gå i terapi. Ja jag har gjort det tidigare. Men den här gången handlar det om att ett offentligt organ påverkar mitt huvud, min andning ja hela min kropp. Försäkringskassan. Jag börjar bli bättre och bättre på att hantera kontakten med myndigheten. Men jag är långt ifrån botad och kan ta det de…

Fråga, lyssna, lyssna, fråga, lyssna, fråga

Jag ber dig inte om att du ska förstå. Jag vill bara att du försöker förstå. Det finns aldrig några garantier för att en annan människa ska förstå det du själv går igenom om den andra människan inte själv har upplevt det. Jag vet inte hur det är att vara fysiskt rörelsehindrad för jag har…