Frihet för individen blev till idioti

Det skulle bli så mycket bättre. Personer med psykiska diagnoser skulle få det så mycket bättre, skulle integreras i det svenska samhället och få leva sina egna liv.  Det skulle bli frihet och vi med diagnoser skulle bli som alla andra. Jag lyssnar på en dokumentär vars kontenta är den psykiatrireform som genomfördes under 1990-…

Det som hörs och syns men som inte finns

Det är aldrig kul att se sig själv utifrån. Men att få höra om andras upplevelser och få känna att jag inte är ensam är i bland en skräckblandad förtjusning. Jag har fragment av bilder kvar från den där tiden då jag tänkte ta mitt liv men som slutade med att jag i stället fick…