Att ta sitt liv

Läser i tidningen att Svenska kyrkan startar samtalsgrupper för personer som upplevt att någon i ens närhet som tagit livet av sig. För den som lämnas kvar förstår jag att livet kan bli helt annorlunda, att frågetecknen är många, att man är riktigt förbannad, att man skuldbelägger sig själv och att man inget hellre vill…