Likgiltighet och okontrollerbara känslor

Det är…mycket likgiltighet och samtidigt mycket känslor just nu. Hur då? Om jag ska förklara så kommer jag nog närmast svaret om jag säger bergochdalbana. Ena minuten kan jag skratta, skämta ja mer eller mindre bete mig som mig själv. Sen plötsligt kan något hända, en kommentar, en händelse, ett ord och tankarna i mitt…