De anhöriga

Du väljer inte till vilken familj du föds in i. Du väljer heller inte vilka gener du får med dig. Men du väljer partner. Jag är tacksam för varje dag jag får bli älskad för den jag faktiskt är. Det är inte en självklarhet i alla förhållanden eller äktenskap. Det är framförallt inte självklart att…