Ryggsäcken behöver fyllas på

Jag har gått i terapi sedan jag var tolv, tretton år. Jag har träffat terapeuter, psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor under psykiatrisk utbildning, sjuksköterskor med psykiatrisk examen, behandlare, ja de flesta med någon form av psykiatrisk titel. De har hjälpt mig, ja de flesta i alla fall, att bemästra mina problem det vill säga mitt liv. Innan…