I kör: Nu får det vara nog!

När vi växer upp dunkas det in i huvudet på oss: ”Du är lika mycket värd”. Det spelar ingen roll vad du har för hundfärg, om du inte kan gå, om du inte kan prata, om du är psykiskt sjuk. Du är lika mycket värd! Så växer det lilla barnet upp och får ganska snart…