Individ med diagnoser

Bipolär sjukdom: Du är djupt deprimerad i perioder och du är överdrivet glad i perioder. Du är energisk och du har svårt att vara tyst.

En otroligt förenklad förklaring av hur en person med bipolär sjukdom är. När en psykiatrisk sjukdom ska förklaras för de oinvigda handlar det mycket om hur personen med sjukdom blir när den är sjuk när du är sjukdomen. Det är väldigt sällan som den verkliga individen bakom sjukdomen får en förklaring. Bipolär Johanna, bipolär person.

Jag har blivit väldigt medveten om hur jag fungerar, vem jag är när jag är sjuk. Jag vet att min sjukdom yttrar sig på olika sätt, att mitt beteende kan variera beroende på hur jag mår.

Men jag är fortfarande Johanna. På samma sätt är det för alla andra som har den sjukdomen jag har. Vi är alla individer och vi reagerar på olika sätt just för att vi är individer. Det går inte att dra ett likhetstecken mellan oss.

Det finns såklart grejer vi gör, hur vi mår, som är lika. Men i grund och botten är vi individer.

Med jämna mellanrum har jag fått, från olika personer, höra: Du beter dig på det där sättet för att du har den sjukdomen du har. Men det man ofta glömmer är ju att jag är en individ också. Mitt beteende kanske överhuvudtaget inte har något med min sjukdom att göra.

Att vara expert på sin egen sjukdom betyder inte att du är expert på hur sjukdomen hos personen bredvid dig beter sig.

Så låt oss skilja mellan bipolära Johanna och individen Johanna.

Bipolära, GAD- Johanna

Orolig, ångestfylld, spänd, sömnlös, uppvarvad, självmordsbenägen, obefintligt självförtroende, överdrivet självförtroende, slå- någon-förbannad, tics, skrockfull, tvångsbeteende, livrädd, orädd, ledsen, glad, svårt att sitta still, svårt att ta sig upp, snål, oförstående, svårt att knipa käft, svårt att öppna käft, avsaknad av sexlust, överdriven sexlust, alla- är-dum-i-huvudet, jag-älskar-alla, får inte nog av information, vill flytta ut i skogen, konstiga ätbeteenden, kan starta krig för att jag blivit missförstådd, hatar väder, lättpåverkad, svårpåverkad.

Individen Johanna

Social, informationstörstande, diskuterar gärna, bra självförtroende, objektiv, svårt för orättvisor, svårt att inte säga vad jag tycker, smart, korkad, glad, ledsen, arg, nyfiken, matglad, förstående, normal sexlust, hatar att bli missförstådd, rätt ska vara rätt, påläst, konstruktiv, envis, skogspromenader men också konserter och fest, njuter av extremväder, romantisk, kärleksfull, irriterad, trött, pigg, utvilad, stolt, påverkad allt från politik till alkohol.

Ni fattar grejen.
Det är hela paketet. Allt det är jag Johanna. Men det finns beteenden som förstärks när jag är sjuk eller som försvinner när jag är balanserad.

Vi sätter inte utropstecken på personer som inte har en diagnos. Vi berättar inte för människor att deras beteenden beror på att de säkert har en sjukdom. Vi drar inte likhetstecken mellan den egna sjukdomen och kompisens sjukdom. Nej vi gör inte det! Du är expert på din sjukdom ingen annan.
Jag är energisk som person och jag blir upprörd. Jag har svårt att inte säga vad jag tycker och jag vill ha en diskussion. Jag har svårt att inte svara på frågor.

Mitt mantra i livet är:
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden