Om jag då hade vetat det jag vet idag

”Finns det något du är nöjd med, med din kropp?”Kommentaren kommer från sjuksköterskan på BUP. Hon har bett mig ställa mig framför spegeln i rummet och kolla på mig själv. Jag granskar mig själv med stängda ögon för jag vill inte se hur jag ser ut. ”Mina läppar säger jag när jag fäster blicken på…