Jag är en siffra i statistiken men jag är också en individ

Jag hade ett annorlunda samtal med min läkare när jag sist var där. Det handlade om bristen på personal och årslånga köer för att få ett samtal till en psykolog. Psykologtjänster som skulle vara på 400 procent låg snarare på 10 procent, och antalet läkare hade varit en bristvara i många år så nu börjades situationens ses som normal.

Jag har tur att jag har en diagnos, Jag har på papper att jag är sjuk och att jag emellanåt behöver vård, kontakt med läkare och sjuksköterskor. Jag får också vänta länge på att få den vård som jag anser att jag behöver och inte bara läkemedel. Men som ny patient till psykiatrin kan man få vänta i flera år på att få en tid till en psykolog, berättade min läkare. Psykologerna här får bland annat sämre betalt inom psykiatrin än inom primärvården därför har psykiatrin också svårt att locka till sig nya psykologer.

När det kommer till sjukdomar så verkar huvudet vara frånkopplat från resterande delen av kroppen. Som patient med en fysisk åkomma så skickas du, oftast, inte hem med en påse mediciner utan att du fått hjälp med det du har problem med. Men så fungerar det om du är psykisk sjuk. Läkemedel skrivs ut på löpande band trots att forskning och diverse annan kännedom skriker ut att bäst är en kombination av medicin och någon form av samtalsterapi. När jag låg inne för att jag planerade att ta mitt liv pumpades jag full med mediciner men någon samtalsterapi fick jag aldrig, den fick jag fixa när jag hade blivit utskriven.

I går kom de senaste siffrorna på hur ofta den svenska befolkningen varit sjukskriven det senaste året. Försäkringskassan hade åter igen lyckats sammanställa sjukantalet och även vilket sorts kön de flesta bakom siffrorna har. Siffrorna visade också åter igen att vi mår allt sämre psykiskt, sämst psykiskt mår kvinnor i mellersta Norrlands inland som Jämtland.

Lösningen på sjukantalen ska ske via djupare analyser från Försäkringskassan och regeringen. Vår socialförsäkringsminister hoppas bland annat på att sjukskrivningarna ska minska med hjälp av tydligare och bättre beslutsunderlag som läkare kan bygga sina bedömningar på, skriver TT.

Jag skakar på huvudet. Pappersbyråkrati är det osexigaste man kan syssla med när det kommer sjukvård. Sjukvård går ju ut på att bota, lindra en individs besvär framförallt när det kommer till psykisk ohälsa. Det är med andra ord människor bakom varje siffra.

För att få bukt med den svenska befolkningens psykiska ohälsa anser jag att man måste tillföra mer och fler resurs inom sjukvården, psykisk ohälsa ska tas på samma allvar som fysisk och arbetsmiljön och lönerna för de som arbetar inom psykiatrin ska vara lika höga som inom primärvården.

Jag vill ses som en individ med en och samma kropp. Jag vill inte att mitt huvud ska tas på mindre allvar än mina fötter. Jag vill att någon lyssnar när jag mår dåligt. Psykisk ohälsa går att motverka men då måste man också börja lyssna på dem som mår dåligt och inte bara se siffror i statistiken.