Den svenska arbetsmarknadens psykiska ohälsa

on

Det anordnas friskvårdsdagar, det erbjuds friskvårdspengar och det pratas om att du ska stanna hemma från jobbet vid förkylning. Men aldrig någonsin har jag varit på en arbetsplats där man pratar om psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

För tillfället arbetstränar jag på en myndighet. Här tar man det på allvar att personalen ska ta hand om sig fysiskt, att det är viktigt att personalen mår bra fysiskt. Men när en kollega mår psykiskt dåligt så står, som det ser ut, alla helt handfallna inför situationen. Helst vill man bli av med problemet för psykisk ohälsa smittar till slut av sig. Inte för att det är smittsamt som en förkylning utan för att psykisk ohälsa påverkar alla runtomkring framförallt när man inte vet hur man ska hantera det.

Du vet oftast vad du ska säga till en person som kommer till jobbet och är fysiskt sjuk. Det pratas smittorisk, sjukskrivning, Alvedon. Men när en kollega mår uppenbarligen dåligt eller när en situation uppstår som gör att en hel grupp börjar må psykiskt dåligt händer väldigt lite.

Jag lovade att jag ska vara mer ärlig mot mig själv och andra när det kommer till hur jag mår. Att dölja, lotsas om som ingenting triggar mitt psykiska mående.
Men med min ärlighet kan också problem uppstå. På en arbetsplats innebär det att ord som gruppdynamik, samarbete, tacksamhet, lojalitet förstörs för kollegor och chefer inte vet hur man ska hantera psykisk ohälsa, det finns lite eller kanske ingen utbildning alls i det.

En stor del av den svenska befolkningen har aldrig satt sin fot hos en psykolog eller har heller aldrig pratat om psykisk hälsa. Det är därför inte konstigt att de svenska myndigheterna, företagen, inte har en aning om vad som ska göras när en kollega mår dåligt psykiskt eller hur man ska förhindra psykisk ohälsa på en arbetsplats. Fel som görs i produktionen som sänker företagets omsättning rättas till omgående. Men det är fel som man kan sätta fingret på. En person som mår psykiskt dåligt är lätt att man gömmer undan eller omplacerar för kollegorna vet inte hur de ska hantera situationen.

Jag blir oerhört frustrerad och riktigt arg när psykisk ohälsa inte är något som man, arbetsplats med vuxna människor,  överhuvudtaget har kunskaper om. Ska vi få bukt med den ökande andelen människor som sjukskrivs på grund av psykiska besvär måste vi börja på arbetsplatserna. De svenska arbetsplatserna måste utbildas, lika väl som i Excell, som i psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Det handlar oftast inte i vad du gör utan mer i vad du säger till en person som får den personen att reagera och må dåligt.

Det är dags att ta ansvar för vårt psykiska mående. Det är dags att få svenska myndigheter, kommuner, landsting, regioner och näringsliv att ta ansvar för de anställdas psykiska hälsa.