Baksidan av ett tillfrisknande

Tillfrisknande. Ett ord som jag tycker ofta används när det handlar om människor som blir nyktra från alkoholen eller som blir drogfria. Men tillfrisknande handlar också om att ändra invanda, skadliga mönster hos sig själv. Att få börja må bra. Jag har tillfrisknat men jag har fortfarande skadliga beteenden och tankar som förstör min psykiska…