Läkarbrist, stafettläkare, sjuksköterskor som säger hej då!

Du kanske tillhör den där gruppen i samhället som någon gång per år besöker din hälsocentral. Du kanske aldrig har varit på akuten och du har framförallt aldrig varit inlagd. Kanske du förknippar recept på läkemedel med p-piller eller penicillin. Jag önskar att jag var du. Jag besöker sällan primärvården, det vill säga de där…