Ja, jag känner mig diskriminerad!

Jag skrattar lite nervöst. ”Inga?””Nej inga”. Det är blankt nej till arbetslöshets- olycksfalls-sjuk, och livförsäkring. Det finns inte ens utrymme till argumentation. Storbanken Swedbank har sagt sitt, jag är ”sjukpensionär” på 25 procent och det betyder att jag är en högriskperson för dem och de vill därför inte ha mig som försäkringskund. Det är ett…