Att unna sig

”När unnade du dig sist någonting?” Orden kommer från min kontaktsjuksköterska. Det är en av de första samtalen sedan jag insåg att jag hade hamnat i det skov som jag befinner mig i nu. Sjuksköterskan läser ur den vidmakthållande plan som jag själv skapat tillsammans med en av de tidigare sjuksköterskorna. Planen går ut på…