Det finns en risk att min livslängd blir kortare än din

Det har gjorts studier i ämnet och resultaten är inte förvånande. Personer som har en psykisk sjukdom, framförallt personer som slutenvårdats för en psykisk sjukdom, har en förkortad livslängd med upp till 15 år. Alkoholism är nära inkopplat till de siffrorna. Medan risken att förkorta sitt liv genom självmord är som störst för så kallade…